Smerovníky, orientačné tabule a všeobecná navigácia v budove školy sú nevyhnutné nielen pre návštevníkov školy, ale aj pre novoprijatých žiakov a prvákov. Ak sa ich podarí zakomponovať do celkového vizuálneho konceptu školy, vytvoria ďalší podstatný zjednocujúci prvok celého interiéru. 

Každá škola je v tomto smere jedinečná, preto nemáme "hotové riešenie", ale ponúkame vám príklady niekoľkých realizovaných projektov. Radi s vami preberieme vaše potreby a situáciu a pustíme sa do práce na návrhu na mieru práve pre vašu školu.