Naše tematické kútiky sú určené pre všetky vnútorné priestory školy - t. j. chodby, triedy, haly atď., kde sa nachádza aspoň jeden kútik s rozmermi 2 x 1 × 2 m alebo rovná plocha 2 x 2 m. Roh sa skladá z dvoch stenových panelov, ktoré sa upevňujú priamo na stenu, a z podlahového polepu. Celok potom vytvára ideálny priestor v triedach, chodbách alebo na chodbách, kde sa žiaci a študenti môžu zastaviť a pripomenúť si jazykové znalosti alebo zaujímavé informácie a fakty z rôznych predmetov alebo odborov. Stále pridávame nové tematické kútiky, o ktoré je veľký záujem.